Thứ hai, 21/08 /2017
Tìm kiếm
Tra cứu thông tin - Nghiên cứu sinh
STT Tên nghiên cứu sinh Giới tính Địa chỉ Số điện thoại Email Khóa Ngành Tên đề tài Ngày nhận
1 Lưu Hồng Dũng Nam Hải Dương 0123456789 vungoc@gmail.com K21 Kỹ thuật điện tử Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ kí số tập thể 05/02/2014
2 Bùi Huy Ngọc Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com K22 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Nghiên cứu đảm bảo trang bị quân khí cho sư đoàn bộ binh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc 02/04/2014
3 Lê Hồng Cương Nam Hà Nội 0123456789 cuonglh@gmail.com K22 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật chiến dịch tiến công trong tác chiến phòng thủ quân khu 01/04/2014
4 Nguyễn Minh Khoa Nam Hà Nội 0123456789 kimnhung@gmail.com K22 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Nghiên cứu trạng thái ứng suất giới hạn trong nền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp 06/02/2014
5 Nguyễn Thanh Quang Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com K22 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt Nghiên cứu khảo sát bài toán động lực học của súng đại liên IIKMC đặt trên xe YA3-469 03/02/2014
6 Nguyễn Văn Chính Nam Hà Nội 1234567890 vungoc@gmail.com K22 Kỹ thuật cơ khí động lực Nghiên cứu, thiết kế bố trí chung xe chuyên dụng lắp đặt tổ pháo phòng không tầm thấp 04/02/2014
7 Trần Thế Văn Nam Thanh Hóa 0123456789 vantt@gmail.com K22 Cơ kỹ thuật Nghiên cứu ổn định của tấm Composite lớp chịu tải trọng khí động 02/05/2014
8 Bồ Quốc Bảo Nam Hưng Yên 0123456789 baobq@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
9 Bùi Khắc Thanh Nam Hưng Yên 0123456789 thanhbk@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
10 Đinh Đắc Vĩnh Nam Hưng yên 0123456789 vinhdd@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
11 Hà Quang Thanh Nam TP.HCM 0123456789 thanhhq@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
12 Hoàng Quang Trung Nam Nam Định 0123456789 trunghq@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
13 Lê Văn Thái Nam Hải Dương 0123456789 thailv@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
14 Nguyến Anh Tuấn Nam 1 0904324301 fsf@yahoo.com K31 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật 09/12/2015
15 Nguyễn Trần Hà Nữ Thanh Hóa 0123456789 hatt@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
16 Phạm Thị Minh Nguyệt Nữ Ninh Bình 0123456789 nguyetptm@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
17 Vũ Đức Hiệp Nam Hà Nội 0123456789 hiepdv@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
18 Vũ Văn Tâm Nam Nghệ An 0123456789 tamvv@gmail.com K31 Kỹ thuật điện tử 02/05/2014
Trang 1/1
Video