Thứ năm, 21/09 /2017
Tìm kiếm
Tra cứu thông tin - Học viên cao học
STT Tên học viên Lớp Giới tính Địa chỉ Số điện thoại Email Tên đề tài Ngày nhận
1 Bùi Thu Hà HTTT - K25A Nam Hải Dương 0123456789 habt@gmail.com Nghiên cứu kỹ thuật trích lọc thông tin tự động trên internet, áp dụng xây dựng Website tin tức 02/05/2014 02/05/2014
2 Chu Văn Toàn HTTT - K25A Nam Hà Nội 0123456789 toancv@gmail.com Phương pháp quy hoạch động giả một số bài toán tối ưu rời rạc 02/05/2014 02/05/2014
3 Nguyễn Đăng Sỹ HTTT - K25A Nam Hưng yên 0123456789 kimnhung@gmail.com Nghiên cứu trạng thái ứng suất của ống chịu áp suất và nhiệt độ cao 12/02/2014 12/02/2014
4 Nguyễn Hữu Chung HTTT - K25A Nam Hưng yên 0123456789 vungoc@gmail.com Nghiên cứu đặc tính của cặp ma sát bằng thực nghiệm 06/02/2014 06/02/2014
5 Nguyễn Sỹ Hòa HTTT - K25A Nam Hòa Bình 0123456789 hoans@gmail.com Nghiên cứu, xây dựng thuật toán tự động cập nhật thời khóa biểu 02/05/2014 02/05/2014
6 Nguyễn Thị Cải HTTT - K25A Nữ Bắc Ninh 0123456789 caint@gmail.com Nghiên cứu, xây dựng thuật toán tránh va chạm cho máy CNC 5 trục 02/05/2014 02/05/2014
7 Nguyễn Trung Tiến HTTT - K25A Nam Thái Bình 0123456789 tiennt@gmail.com Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao 02/05/2014 02/05/2014
8 Phạm Quốc Hưng HTTT - K25A Nam Phú Thọ 0123456789 hungpq@gmail.com Phân tích cấu trúc từ đơn và ứng dụng kiểm tra lỗi chính tả văn bản 02/05/2014 02/05/2014
9 Phạm Tuấn Anh HTTT - K25A Nam Bắc Ninh 0123456789 vungoc@gmail.com Nghiên cứu khảo sát bài toán động lực học của súng đại liên IIKMC đặt trên xe YA3-469 07/04/2014 07/04/2014
10 Trần Đình Duy HTTT - K25A Nam Hải Dương 0123456789 vungoc@gmail.com Nghiên cứu lý thuyết giải pháp giảm dao động của thân xe sử dụng hai bộ phận hấp thụ dao động bố trí đối xứng 02/04/2014 02/04/2014
11 Trần Trọng Khanh HTTT - K25A Nam Hà Nội 0123456789 thuanln@gmail.com Nghiên cứu tính toán mô hình giảm dao động cho cáng bệnh nhân đặt trên xe cứu thương 01/04/2014 01/04/2014
12 Trần Xuân Thạnh HTTT - K25A Nam Hải Dương 0123456789 quynhnhu@gmail.com Nghiên cứu và ứng dụng phân tích Modal thực nghiệm kết cấu máy 02/05/2014 02/05/2014
13 Bùi Hải Đăng KHMT-K25 Nam Vĩnh Phúc 0123456789 dangbh@gmail.com Nghiên cứu và xây dựng các phương pháp rút đặc trưng của văn bản, tài liệu Tiếng Việt cho bài toán phân cụm dữ liệu 02/05/2014 02/05/2014
14 Đàm Văn Tới KHMT-K25 Nam Ninh Bình 0123456789 toidv@gmail.com Nghiên cứu khả năng tiêu độc chất độc B, B' Diclorodietylsunfua, 2-Clorobenzalmalonitril bằng dung dịch tiêu độc tổng hợp TĐVK-02 02/05/2014 02/05/2014
15 Đoàn Hồng Hà KHMT-K25 Nam Phú Thọ 0123456789 hadh@gmail.com Nghiên cứu, xâu dựng một Search Engine hỗ trợ Tiếng Việt 02/05/2014 02/05/2014
16 Đoàn Thị Thanh Huyền KHMT-K25 Nam Bắc Ninh 0123456789 huyendtt@gmail.com Tích hợp các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và XML 02/05/2014 02/05/2014
17 Hoàng Thị Ngát KHMT-K25 Nam Hải Dương 0123456789 ngatht@gmail.com Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chấm thi trắc nghiệm cộng đồng 02/05/2014 02/05/2014
18 Huỳnh Quốc Tuấn KHMT-K25 Nam TP.HCM 0123456789 tuanhq@gmail.com Nghiên cứu chế tạo hạt lửa mồi cháy bằng điện dùng cho pin nhiệt 02/05/2014 02/05/2014
19 Lê Anh Tuấn KHMT-K25 Nam Hải Phòng 0123456789 tuanla@gmail.com Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ chấm thi trắc nghiệm dựa trên phương pháp tính điểm thông minh 02/05/2014 02/05/2014
20 Lê Anh Tuấn KHMT-K25 Nam Hải Phòng 0123456789 tuanla@gmail.com Kỹ thuật giấu tin trong siêu văn bản 02/05/2014 02/05/2014
21 Lê Thị Mỹ Dung KHMT-K25 Nam Nghệ An 0123456789 dungltm@gmail.com Nghiên cứu mạng Hopfield và ứng dụng trong bài toán phát hiện đường biên khối u trong ảnh y tế 02/05/2014 02/05/2014
22 Lê Thị Thu Hà KHMT-K25 Nữ Ninh Bình 0123456789 halt@gmail.com Một vài lớp toán tử tích hợp được suy dẫn và ứng dụng 02/05/2014 02/05/2014
23 Lê Thu Huyền KHMT-K25 Nam Hà Nội 0123456789 huyenlt@gmail.com Nghiên cứu phương pháp phân loại văn bản theo chủ đề có khai thác thông tin ngữ nghĩa 02/05/2014 02/05/2014
24 Ngô Thị Hồng Nhung KHMT-K25 Nam Vĩnh Phúc 0123456789 nhungnth@gmail.com Nghiên cứu giải thuật Gen và ứng dụng trong phân tích đặc trưng trên ảnh y tế 02/05/2014 02/05/2014
25 Nguyễn Anh Tùng KHMT-K25 Nam Hà Nội 0123456789 tungna@gmail.com Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện tin giấu trong ảnh số 02/05/2014 02/05/2014
26 Nguyễn Đình Thế KHMT-K25 Nam Vĩnh Phúc 0123456789 thend@gmail.com Thuật toán phân đoạn ảnh mờ và ứng dụng 02/05/2014 02/05/2014
27 Nguyễn Ngọc Nam KHMT-K25 Nam Hải Dương 0123456789 namnn@gmail.com Nghiên cứu phát triển ứng dụng Gis trên thiết bị di động 02/05/2014 02/05/2014
28 Nguyễn Thị Ánh Tuyết KHMT-K25 Nam Hải Dương 0123456789 tuyetnta@gmail.com Nghiên cứu kỹ thuật Text Mining với công nghệ MS SQL Server 2005 02/05/2014 02/05/2014
29 Nguyễn Thị Hải Yến KHMT-K25 Nữ Hưng Yên 0123456789 yennth@gmail.com Nghiên cứu thuật toán Delaunay trong xử lý dữ liệu bản đồ bình độ dựng địa hình 3D 02/05/2014 02/05/2014
30 Nguyễn Thu Hương KHMT-K25 Nam Hà Nam 0123456789 huongnt@gmail.com Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật giấu tin trong ảnh số, ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh 02/05/2014 02/05/2014
31 Nguyễn Tiến Cương KHMT-K25 Nam Thái Bình 0123456789 cuongnt@gmail.com Phương pháp đối xứng ảnh và ứng dụng trong phát hiện chuyển động 02/05/2014 02/05/2014
32 Nguyễn Xuân Nhựt KHMT-K25 Nam Tiền Giang 0123456789 nhutnx@gmail.com Nghiên cứu và ứng dụng phân tích Modal thực nghiệm kết cấu máy 02/05/2014 02/05/2014
33 Phạm Thị Bích KHMT-K25 Nữ Thái Bình 0123456789 bichpt@gmail.com Nghiên cứu công nghệ MAPSERVER, ứng dụng xây dựng hệ thống WEBGIS 02/05/2014 02/05/2014
34 Phạm Thị Hạnh KHMT-K25 Nữ Bắc Giang 0123456789 hanhpt@gmail.com Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hòa tan anot cao áp tạo thành dung dịch Nano bạc 02/05/2014 02/05/2014
35 Phạm Văn Sáng KHMT-K25 Nam Thanh Hóa 0123456789 sangpv@gmail.com Nghiên cứu thuật toán phân cụm dữ liệu trừ và ứng dụng 02/05/2014 02/05/2014
36 Phan Quang Thưởng KHMT-K25 Nam Nam Định 0123456789 thuongpq@gmail.com Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phụ gia trên cơ sở Salixylat đến tốc độ cháy của nhiên liêu tên lửa Balistit 02/05/2014 02/05/2014
37 Trần Danh Tuất KHMT-K25 Nam Hưng Yên 0123456789 tuattd@gmail.com Nghiên cứu phương pháp phân tích cú pháp Tiếng Việt 02/05/2014 02/05/2014
38 Trần Vương Anh KHMT-K25 Nam Thanh Hóa 0123456789 anhtv@gmail.com Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến sự thay đổi thành phần và đặc trưng năng lượng, xạ thuật thuốc phóng 12/7 dùng cho đạn pháo 122-Đ30 02/05/2014 02/05/2014
39 Trịnh Thị Ngọc Thanh KHMT-K25 Nữ Hà Nội 0123456789 thanhtt@gmail.com Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polyme Composit trên cơ sở nhựa Epoxy Der331-Cacdanol gia cường bằng hệ sợi lai tạo thủy tinh và sợi Aramit (Kevlar 29) 02/05/2014 02/05/2014
Trang 1/1
Sự kiện
Trang 1/3: 1 2 3
Video