Chủ nhật, 25/06 /2017
Tìm kiếm
Tra cứu thông tin - Giáo viên
STT Tên giáo viên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Số điện thoại Email Đơn vị Học hàm Học vị
1 Bùi Công Cường 10/10/1974 Nam Hà Nội 0123456789 cuongbc@gmail.com Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật ( K7 ) TSKH PGS
2 Bùi Thế Truyền 10/10/1968 Nam Hà Nội 1234567890 truyenbt@gmail.com Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 ) TS GVC
3 Cung Thế Anh 12/09/1981 Nam Hà Nội 0123456789 anhct@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS GVC
4 Đào Đình Tại 23/12/1974 Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) PGS.TS GVC
5 Đào Thanh Tĩnh 04/07/1958 Nam Hà Nội 0123456789 tinhdt@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) PGS.TS GVC
6 Đinh Thế Cường 23/11/1983 Nam Hải Dương 0123456789 cuongdt@gmail.com Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 ) TS PGS
7 Đỗ Như Tráng 18/12/1965 Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) GS.TS GVC
8 Đỗ Quốc Hưng 15/02/1976 Nam Hà Nội 0123456789 hungdq@gmail.com Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 ) TS GVC
9 Đoàn Văn Ban 09/04/1965 Nam Hà Nội 0123456789 bandv@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) PGS.TS GVC
10 Hà Chí Trung 23/11/1983 Nam Hà Nội 0123456789 trunghc@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS GVC
11 Hoa Tất Thắng 03/02/2014 Nam Hà Nội 0123456789 thanght@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
12 Hoàng Đình Đạm 01/09/1967 Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS GVC
13 Hoàng Tuấn Hảo 28/02/1983 Nam Thanh Hóa 0123456789 haoht@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
14 Hoàng Xuân Lượng 21/03/1962 Nam Hà Nội 0123456789 luonghx@gmail.com Khoa Cơ khí ( K21 ) TS GS
15 Hoàng Xuân Phú 05/05/1972 Nam Hà Nội 0123456789 phuhx@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS GS
16 Lê Văn Thao 02/09/1985 Nam Hải Dương 0123456789 thaolv@gmail.com Khoa Cơ khí ( K21 ) TS GVC
17 Ngô Hữu Phúc 12/07/1982 Nam Hà Nội 0123456789 phucnh@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
18 Ngô Thành Long 22/07/1970 Nam Hà Nội 0123456789 longnt@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
19 Ngô Thế Khuề 21/12/1968 Nam Hà Nội 0123456789 khuent@gmail.com Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật ( K7 ) PGS GVC
20 Ngô Văn Giao 23/08/1972 Nam Hà Nam 1234567890 thetai@gmail.com Khoa Vũ khí ( K22 ) TS PGS
21 Nguyễn Công Định 17/10/1971 Nam Hà Nội 0123456789 dinhnc@gmail.com Khoa Hàng không Vũ trụ ( K24 ) PGS.TS GVC
22 Nguyễn Đăng Quế 04/08/1974 Nam Hà Nội 0123456789 quend@gmail.com Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 ) TS PGS
23 Nguyễn Đức Hùng 14/09/1967 Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật ( K7 ) GS.TSKH GVC
24 Nguyễn Đức Long 03/10/1974 Nam Hà Nội 01649604524 nhukieu@gmail.com Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 ) TS GVC
25 Nguyễn Lạc Hồng 01/04/1965 Nam Hưng Yên 0123456789 tainv@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS PGS
26 Nguyễn Phong Điền 23/06/1974 Nam Ninh Bình 0123456789 diennp@gmail.com Khoa Động lực ( K23 ) TS PGS
27 Nguyễn Quốc Bảo 12/03/1970 Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) PGS.TS GVC
28 Nguyễn Thái Chung 12/07/1970 Nam Hà Nội 0123456789 chungnt@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) PGS.TS GVC
29 Nguyễn Thanh Sơn 25/03/1972 Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) PGS.TS GVC
30 Nguyễn Tiến Nghi 15/11/1978 Nam Hải Dương 0123456789 chuhuong@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
31 Nguyễn Trường Sinh 02/04/1975 Nam Hải Dương 0123456789 tamnv@yahoo.com Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 ) TS GVC
32 Nguyễn Tương Lai 26/02/1982 Nam Nam Định 0123456789 laint@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS GVC
33 Nguyễn Văn Hợi 27/05/1975 Nam Nghệ An 0123456789 hoinv@gmail.com Khoa Động lực ( K23 ) GS.TSKH GVC
34 Nguyễn Văn Hưng 07/09/1984 Nam Hà Nội 0123456789 hungnv@gmail.com Khoa Cơ khí ( K21 ) TS GVC
35 Nguyễn Văn Liên 26/11/1974 Nam Hà Nội 0123456789 vungoc@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS GVC
36 Nguyễn Việt Thái 25/03/1972 Nam Bắc Giang 1234567890 thainv@gmail.com Khoa Vũ khí ( K22 ) TS GVC
37 Nguyễn Xuân Anh 28/12/1976 Nam Thanh Hóa 0123456789 anhnx@gmail.com Khoa Cơ khí ( K21 ) GS.TS GVC
38 Phạm Khắc Hoan 13/07/1972 Nam Ninh Bình 0123456789 hoanpk@gmail.com Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 ) TS GVC
39 Phạm Mạnh Thảo 09/08/1979 Nam Ninh Bình 1234567890 thaopm@gmail.com Khoa Vũ khí ( K22 ) TS GVC
40 Phạm Thế Long 12/03/1970 Nam Hà Nội 0123456789 longpt@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) GS.TSKH GD
41 Phạm Tiến Đạt 17/05/1974 Nam Hà Nội 0123456789 datpt@gmail.com Khoa Cơ khí ( K21 ) PGS.TS GVC
42 Phan Đức Nhân 27/12/1963 Nam Hà Nội 0123456789 nhanpd@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS GVC
43 Phan Nhật Giang 25/09/1980 Nam Thanh Hóa 0123456789 giangpn@gmail.com Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 ) TS GVC
44 Phan Thành An 14/02/1978 Nam Nghệ An 0123456789 anpt@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) TS PGS
45 Tống Minh Đức 12/10/1968 Nam Hà Nội 0123456789 ductm@gmial.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
46 Trần Minh Thắng 14/08/1975 Nam Hà Nội 0123456789 thangtm@gmail.com Khoa Quân sự ( K6 ) PGS.TS GVC
47 Trần Ngọc Châu 16/11/1978 Nam Hà Nội 1234567122 nguyenhai@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
48 Trần Nguyên Ngọc 23/04/1982 Nam Hà Nội 0123456789 ngoctn@gmail.com Khoa Công nghệ thông tin ( K12 ) TS GVC
49 Trần Văn Bình 12/09/1974 Nam Hưng Yên 0123456789 phuchv@gmail.com Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 ) TS Trung tá
50 Trần Xuân Nam 28/05/1973 Nam Hải Dương 0123456789 namtx@gmail.com Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 ) TS PGS
Trang 1/2
Video