Chủ nhật, 25/06 /2017
Tìm kiếm
Tra cứu thông tin - Đề tài
STT Tên đề tài Giáo viên 1 Giáo viên 2 Loại đề tài Ngành Đính kèm
1 Nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật chiến dịch tiến công trong tác chiến phòng thủ quân khu Đào Đình Tại Nguyễn Thanh Sơn Luận án tiến sĩ Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
2 Nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành trong đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu kỹ thuật Ngô Thế Khuề Vũ Đức Lập Luận án tiến sĩ Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
3 Nghiên cứu đảm bảo trang bị quân khí cho sư đoàn bộ binh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc Phạm Thế Long Trần Minh Thắng Luận án tiến sĩ Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
4 Nghiên cứu bố trí chung xe chuyên dụng lắp đặt tổ hợp pháo phòng không tầm thấp Vũ Đức Lập Luận án tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực
5 Nghiên cứu, thiết kế bố trí chung xe chuyên dụng lắp đặt tổ pháo phòng không tầm thấp Vũ Đức Lập Luận án tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khí quyển đến truyền dẫn Vi ba mặt đất Việt Nam có tính đến biến đổi khí hậu Đinh Thế Cường Nguyễn Đăng Quế Luận án tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
7 Xây dựng tiêu chí thiết kế và thuật toán tìm kiếm mã chập có loại bỏ xen kẽ Đinh Thế Cường Phạm Khắc Hoan Luận án tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
8 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sử dụng cho tấm phủ ngụy trang đa lớp hấp thụ súng ra đa băng X Đỗ Quốc Hưng Phan Nhật Giang Luận án tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
9 Nghiên cứu thiết kế bộ mã kênh cải thiện tỷ lệ lỗi trong truyền hình số thế hệ mới Nguyễn Văn Liên Luận án tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
10 Nghiên cứu phương pháp tối ưu truyền dẫn trong mạng vụ tuyến hợp tỏc MIMO Trần Xuân Nam Luận án tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
11 Nghiên cứu phát triển các lược đồ chữ kí số tập thể Vũ Minh Tiến Nguyễn Văn Liên Luận án tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
12 Nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp Phân tích biến dạng không liên tục Đỗ Như Tráng Nguyễn Quốc Bảo Luận án tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
13 Nghiên cứu trạng thái ứng suất giới hạn trong nền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp Hoàng Đình Đạm Luận án tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
14 Nghiên cứu khảo sát bài toán động lực học của súng đại liên IIKMC đặt trên xe YA3-469 Nguyễn Lạc Hồng Luận văn cao học Cơ kỹ thuật Tải về
15 Nghiên cứu đặc tính của cặp ma sát bằng thực nghiệm Nguyễn Trường Sinh Luận văn cao học Cơ kỹ thuật
16 Nghiên cứu trạng thái ứng suất của ống chịu áp suất và nhiệt độ cao Nguyễn Trường Sinh Luận văn cao học Cơ kỹ thuật Tải về
17 Nghiên cứu và ứng dụng phân tích Modal thực nghiệm kết cấu máy Trần Ngọc Châu Luận văn cao học Cơ kỹ thuật
18 Nghiên cứu tính toán mô hình giảm dao động cho cáng bệnh nhân đặt trên xe cứu thương Trần Văn Bình Luận văn cao học Cơ kỹ thuật Tải về
19 Nghiên cứu lý thuyết giải pháp giảm dao động của thân xe sử dụng hai bộ phận hấp thụ dao động bố trí đối xứng Vũ Công Hàm Luận văn cao học Cơ kỹ thuật Tải về
20 Một vài lớp toán tử tích hợp được suy dẫn và ứng dụng Bùi Công Cường Luận văn cao học Hệ thống thông tin
21 Nghiên cứu công nghệ MAPSERVER, ứng dụng xây dựng hệ thống WEBGIS Bùi Thế Truyền Luận văn cao học Hệ thống thông tin
22 Nghiên cứu thuật toán Delaunay trong xử lý dữ liệu bản đồ bình độ dựng địa hình 3D Bùi Thế Truyền Luận văn cao học Hệ thống thông tin
23 Thuật toán phân đoạn ảnh mờ và ứng dụng Đào Thanh Tĩnh Luận văn cao học Hệ thống thông tin
24 Nghiên cứu kỹ thuật Text Mining với công nghệ MS SQL Server 2005 Đào Thanh Tĩnh Luận văn cao học Hệ thống thông tin
25 Phương pháp quy hoạch động giả một số bài toán tối ưu rời rạc Đào Thanh Tĩnh Luận văn cao học Hệ thống thông tin
26 Tích hợp các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và XML Đoàn Văn Ban Luận văn cao học Hệ thống thông tin
27 Nghiên cứu phương pháp phân loại văn bản theo chủ đề có khai thác thông tin ngữ nghĩa Hà Chí Trung Luận văn cao học Hệ thống thông tin
28 Nghiên cứu và xây dựng các phương pháp rút đặc trưng của văn bản, tài liệu Tiếng Việt cho bài toán phân cụm dữ liệu Hà Chí Trung Luận văn cao học Hệ thống thông tin
29 Nghiên cứu phương pháp phân tích cú pháp Tiếng Việt Hà Chí Trung Luận văn cao học Hệ thống thông tin
30 Nghiên cứu phương pháp phân loại văn bản theo chủ đề có khai thác thông tin ngữ nghĩa Hà Chí Trung Hoàng Đình Đạm Luận văn cao học Hệ thống thông tin
31 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ chấm thi trắc nghiệm dựa trên phương pháp tính điểm thông minh Hoa Tất Thắng Luận văn cao học Hệ thống thông tin
32 Nghiên cứu, xây dựng thuật toán tự động cập nhật thời khóa biểu Hoa Tất Thắng Luận văn cao học Hệ thống thông tin
33 Nghiên cứu thuật toán phân cụm dữ liệu trừ và ứng dụng Ngô Thành Long Luận văn cao học Hệ thống thông tin
34 Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện tin giấu trong ảnh số Tống Minh Đức Luận văn cao học Hệ thống thông tin
35 Nghiên cứu, xây dựng thuật toán tránh va chạm cho máy CNC 5 trục Trần Nguyên Ngọc Hà Chí Trung Luận văn cao học Hệ thống thông tin
36 Phương pháp đối xứng ảnh và ứng dụng trong phát hiện chuyển động Đào Thanh Tĩnh Luận văn cao học Khoa học máy tính
37 Kỹ thuật giấu tin trong siêu văn bản Đào Thanh Tĩnh Luận văn cao học Khoa học máy tính
38 Phân tích cấu trúc từ đơn và ứng dụng kiểm tra lỗi chính tả văn bản Đào Thanh Tĩnh Luận văn cao học Khoa học máy tính
39 Nghiên cứu kỹ thuật trích lọc thông tin tự động trên internet, áp dụng xây dựng Website tin tức Hoàng Tuấn Hảo Luận văn cao học Khoa học máy tính
40 Nghiên cứu giải thuật Gen và ứng dụng trong phân tích đặc trưng trên ảnh y tế Ngô Hữu Phúc Luận văn cao học Khoa học máy tính
41 Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chấm thi trắc nghiệm cộng đồng Ngô Hữu Phúc Luận văn cao học Khoa học máy tính
42 Nghiên cứu, xâu dựng một Search Engine hỗ trợ Tiếng Việt Nguyễn Đức Long Luận văn cao học Khoa học máy tính
43 Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật giấu tin trong ảnh số, ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh Tống Minh Đức Luận văn cao học Khoa học máy tính
44 Nghiên cứu phát triển ứng dụng Gis trên thiết bị di động Trần Nguyên Ngọc Luận văn cao học Khoa học máy tính
45 Nghiên cứu mạng Hopfield và ứng dụng trong bài toán phát hiện đường biên khối u trong ảnh y tế Trần Nguyên Ngọc Luận văn cao học Khoa học máy tính
46 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến sự thay đổi thành phần và đặc trưng năng lượng, xạ thuật thuốc phóng 12/7 dùng cho đạn pháo 122-Đ30 Ngô Văn Giao Luận văn cao học Kỹ thuật hóa học
47 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hòa tan anot cao áp tạo thành dung dịch Nano bạc Nguyễn Đức Hùng Luận văn cao học Kỹ thuật hóa học
48 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phụ gia trên cơ sở Salixylat đến tốc độ cháy của nhiên liêu tên lửa Balistit Nguyễn Đức Long Luận văn cao học Kỹ thuật hóa học
49 Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao Nguyễn Tiến Nghi Luận văn cao học Kỹ thuật hóa học
50 Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polyme Composit trên cơ sở nhựa Epoxy Der331-Cacdanol gia cường bằng hệ sợi lai tạo thủy tinh và sợi Aramit (Kevlar 29) Nguyễn Việt Thái Luận văn cao học Kỹ thuật hóa học
Trang 1/2
Video