Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện
Học viện tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Anh Bảo
Ngày đăng: Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Sáng 5/11, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Anh Bảo. Với đề tài “Tính toán kết cấu công trình ngầm tiết diện tròn có xét đến ảnh hưởng lưu biến của môi trường đá xung quanh”, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình đặc biệt, Mã số: 62580205.

Sáng 5/11, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Anh Bảo. Với đề tài “Tính toán kết cấu công trình ngầm tiết diện tròn có xét đến ảnh hưởng lưu biến của môi trường đá xung quanh”, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình đặc biệt, Mã số: 62580205.

Cán bộ hướng dẫn:

GS TS Đỗ Như Tráng - Học Viện KTQS

Thành viên hội đồng:

1. GS TS Vũ Đình Lợi - Học viện KTQS: Chủ tịch

2. GS TSKH Nguyễn Văn Quảng - Đại học Kiến trúc HN: Phản biện 1

3. GS TS Nguyễn Mạnh Yên - Đại học Xây dựng HN: Phản biện 2

4. PGS TS Nghiêm Hữu Hạnh - Viện Địa kỹ thuật: Phản biện 3 (vắng mặt)

5. PGS TS Nguyễn Trí Tá - Học viện KTQS: Thư ký

6. GS TS Võ Trọng Hùng - Đại học Mỏ - Địa chất: Ủy viên

7. TS Nguyễn Xuân Kiều - Binh chủng Công binh: Ủy viên

Tham gia buổi bảo vệ luận án còn có chỉ huy Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, chỉ huy Phòng Sau đại học, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Trong thời gian học tập, nghiên cứu, NCS Trần Anh Bảo cùng tập thể cán bộ hướng dẫn đã đăng 05 bài báo với nội dung liên quan đến đề tài luận án.

Kết quả nghiên cứu của luận án được Hội đồng và các nhà khoa học đánh giá cao. Những đóng góp mới của luận án:

- Trên cơ sở phương pháp hạt không lưới kết hợp với lý thuyết thủy, khí động lực học, lý thuyết vật lý nổ đã thiết lập các phương trình bảo toàn dạng xấp xỉ hạt, xây dựng thuật giải bài toán nổ và lan truyền sản phẩm nổ trong môi trường khí.

- Trên cơ sở các thuật toán nhận được đã xây dựng chương trình mang tên MPM được viết bằng ngôn ngữ MATLAB để mô phỏng quá trình kích nổ và lan truyền sản phẩm nổ trong môi trường khí ở khu vực gần tâm nổ với các bài toán một chiều (MPM1D), hai chiều (MPM2D), ba chiều (MPM3D).

- Đã tiến hành nghiên cứu thí nghiệm nổ tại hiện trường để kiểm chứng độ tin cậy của chương trình MPM. Kết quả thí nghiệm tương đối phù hợp với kết quả nghiên cứu bằng số của chương trình đã xây dựng.

- Qua việc so sánh các kết quả bằng số của chương trình MPM3D với các công thức tính toán nổ hiện hành trên thế giới và kết quả thực nghiệm cho thấy, các thuật toán và chương trình đã lập có cơ sở để tin cậy. Các kết quả đạt được của luận án là những đóng góp tốt cho việc xác định tác động của tải trọng đặc biệt khi phân tích động lực học kết cấu. 

Luận án đã được thông qua với 6/6 phiếu tán thành. Đây là NCS thứ 232 của Học viện đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Ban Quản lý NCS - P7

 

Video