Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện

  Sáng 08/9, Học viện KTQS đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trung tướng Trần Tấn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có cán bộ Cục Tuyên huấn, Bí thư cấp ủy các đơn vị đầu mối trực thuộc Học viện; tổ cán bộ giảng dạy chính trị Học viện và tiểu đoàn; Ban Chủ nhiệm khoa và Chủ nhiệm các bộ môn thuộc Khoa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa CTĐ, CTCT; các đồng chí trưởng ban; Trợ lý Dân vận, Trợ lý CĐ, PN thuộc Phòng Chính trị; Chính trị viên các đại đội.

    

    Trung tướng Trần Tấn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị

    Thời gian qua, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về triển khai Đề án, căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác giáo dục chính trị của Học viện, Đảng ủy Học viện đã có các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, cụ thể, sát thực tiễn. Xác định những nội dung công việc cụ thể, các mốc thời gian hoàn thành trong từng giai đoạn; trên cơ sở đó hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện trong Học viện.

    Cụ thể, cấp ủy, tổ chức Đảng, bí thư, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong Học viện đã quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị và việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới; trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, học kỳ đều có đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị và đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị mình; phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc tham gia thực hiện Đề án, góp phần xây dựng đơn vị và Học viện vững mạnh toàn diện.

    Phát biểu thảo luận tại Hội nghị

    Với cách làm đó, đến nay, Học viện đã đạt được một số kết quả quan trọng đó là: Đổi mới hình thức, phương pháp, tổ chức quản lý, kiểm tra học tập chính trị; đổi mới chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu học tập chính trị cho các đối tượng; kiện toàn các tổ giảng dạy chính trị; đổi mới tổ chức thông báo chính trị - thời sự; đổi mới tổ chức ngày chính trị và văn hóa tinh thần

    Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, đồng thời thảo luận và thông qua nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan Chính trị, các tổ chức trong tổ chức giáo dục chính trị; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; kiện toàn các tổ cán bộ giảng dạy chính trị; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ chính trị, giáo viên giảng dạy chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện trong tiến hành công tác giáo dục chính trị; tổ chức tốt việc quản lý và sử dụng trang bị cho công tác giáo dục chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; thường xuyên làm tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án tại đơn vị; kết hợp có hiệu quả công tác giáo dục chính trị với các hoạt động thi đua thường xuyên, đột kích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Học viện.

                                                                                                                     Trần Chung

 

Video