Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện

Ngày 21/11, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho NCS Trần Văn Cảnh với đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ thống vô tuyến truyền thông hợp tác MIMO băng rộng”, chuyên ngànhKỹ thuật điện tử, mã số: 62 52 02 03. Luận án được hướng dẫn bởi PGS. TS Trần Xuân Nam - Học viện KTQS.   

 

 

Tham gia Hội đồng chấm Luận án có PGS. TS Đinh Thế Cường – Cục CNTT/BTTM, Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Hoàng Mạnh Thắng – Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện 1; PGS. TS Nguyễn Viết Kính – Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện 2; TS Phạm Văn Biển – Trung tâm PTTH Quân đội, Phản biện 3; TS Lê Hải Nam – Học viện KTQS, Thư ký; PGS. TS Vũ Văn Yêm – Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên; TS Đinh Chí Hiếu – Bộ TT&TT, Ủy viên. Tham gia buổi bảo vệ Luận án còn có các đồng chí chỉ huy: Khoa Vô tuyến điện tử, Phòng Sau đại học, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Luận án của NCS Trần Văn Cảnh có ý nghĩa khoa học và mang tính thời sự với việc đề xuất các thuật toán lựa chọn nút chuyển tiếp, tách tín hiệu nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống vô tuyến truyền thông hợp tác MIMO-SDM-AF. Đối tượng nghiên cứu của Luận án là các hệ thống truyền dẫn vô tuyến số đang được nghiên cứu và triển khai trong thực tế.Luận án đã đề xuất các thuật toán cho việc xử lý tín hiệu trong truyền thông hợp tác MIMO băng rộng và có các đóng góp chính như sau: Đề xuất hai thuật toán lựa chọn nút phân tán MSE-CSIF và MSE-NCSI cho các hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM-AF theo tiêu chuẩn lựa chọn sai số bình phương trung bình MSE (Mean Square Error) cho trường hợp các nút trung gian tham gia lựa chọn nút biết đầy đủ (CSIF) và không biết thông tin phản hồi về trạng thái kênh (NCSI) từ nguồn đến đích; đề xuất các bộ tách tín hiệu tuyến tính kết hợp với hỗ trợ của thuật toán rút gọn dàn LRA-ZF và LRA-MMSE sử dụng tại máy thu đích cho hệ thống MIMO-SDM-AF; đề xuất giải pháp kết hợp lựa chọn nút chuyển tiếp với tối ưu nút chuyển tiếp và đích cho hệ thống MIMO-SDM-AF theo hai tiêu chuẩn lựa chọn nút là cực đại tỷ số tín hiệu trên tạp âm SNR và cực đại giá trị riêng (Eigenvalue) kênh truyền.

Luận án đã được Hội đồng thông qua với 6/6 phiếu tán thành. Xin chúc mừng tân Tiến sĩ Trần Văn Cảnh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện.

Vũ Thị Liên – P7

 

Video