Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện

 Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nội dung, chương trình Đại hội. 

   Đại hội đã sôi nổi thảo luận, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Đảng uỷ Học viện và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu Đảng uỷ Học viện khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, đúng nguyên tắc, thủ tục. Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

     Tại phiên bế mạc, các đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với phương hướng cụ thể sau: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ IX. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát huy mọi nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, NCKH, tăng cường thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính, trí tuệ, kỷ cương hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác. Xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

     Đại hội đã bầu 17 đồng chí tham gia Đảng ủy Học viện khóa IX, 6 đồng chí đại biểu đại diện cho toàn Đảng bộ Học viện đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

     Đại hội ghi nhận, biểu dương các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ trong toàn Học viện đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến vào đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, phương hướng lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội.

      Phát huy tinh thần Đại hội, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ trong toàn Học viện đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

    Một số hình ảnh Đại hội:

                                                                                                                               

                                                                                                                                        Trần Chung

 

Video