Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo

Phòng Sau đại học Thông báo danh sách thi B1 ngày 17-18 tháng 10 năm 2015 như sau:
 
1. Danh sách phòng thi, số báo danh: Chi tiết,
 
2. Lịch thi:
 
07 giờ 30 - 07 giờ 50: Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi;
 
07 giờ 50 - 08 giờ 20: Thi phần nghe hiểu;
 
08 giờ 30 - 10 giờ 00: Thi phần đọc viết;
 
10 giờ 15 - 11 giờ 30: Thi phần hội thoại;
 
13 giờ 30 - 16 giờ 00: Thi phần hội thoại.
 
P. SĐH.

Video