Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện
Học viện KTQS tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Tiến Dũng
Ngày đăng: Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Sáng 28/5, Học viện KTQS đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lê Tiến Dũng về đề tài: “Nghiên cứu động lực học pháo 37mm hai nòng cải biên lắp trên tàu Hải quân và đưa ra biện pháp đảm bảo tin cậy khi bắn”, chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật; Mã số: 62 52 02 01.

Sáng 28/5, Học viện KTQS đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lê Tiến Dũng về đề tài: “Nghiên cứu động lực học pháo 37mm hai nòng cải biên lắp trên tàu Hải quân và đưa ra biện pháp đảm bảo tin cậy khi bắn”, chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật; Mã số: 62 52 02 01.

 

Tập thể cán bộ hướng dẫn:

1. PGS TS Võ Ngọc Anh - Học Viện KTQS

2. TS Lê Văn Thao - Tổng cục CNQP

Thành viên Hội đồng:

PGS TS Phạm Huy Chương - Chủ tịch Hội đồng

PGS TS  Nguyễn Hồng Lanh - Thư ký

GS TSKH Nguyễn Đông Anh - Ủy viên, phản biện 1

PGS TS Nguyễn Lạc Hồng - Ủy viên, phản biện 2

TS Nguyễn Quang Phái - Ủy viên, phản biện 3

PGS TS Bùi Ngọc Hồi - Ủy viên

TS Nguyễn Đình Tường - Ủy viên

Tham gia buổi bảo vệ luận án còn có chỉ huy Khoa Vũ khí, chỉ huy Phòng Sau đại học, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Trong thời gian học tập, nghiên cứu, NCS Lê Tiến Dũng cùng với tập thể cán bộ hướng dẫn đã đăng 05 bài báo với nội dung liên quan đến đề tài luận án.

Kết quả nghiên cứu của luận án được Hội đồng và các nhà khoa học đánh giá cao. Những đóng góp mới của luận án:

- Xây dựng được mô hình cơ học của hệ pháo cao xạ lắp trên tàu Hải quân và phương trình mô tả chuyển động của pháo khi đặt trên tàu làm cơ sở để đánh giá ảnh hưởng của các tham số kết cấu đến đặc tính làm việc và độ tin cậy của máy tự động trong môi trường biển.

- Đưa ra các biện pháp đảm bảo tin cậy khi bắn và khảo sát đánh giá chúng.

- Đã tiến hành thực nghiệm đo một số tham số động lực học của pháo 37mm hai nòng cải biên thu được bộ số liệu trung thực, sát với thực tế.

Luận án đã được thông qua với 7/7 phiếu tán thành. Đây là NCS thứ 222 của Học viện đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện.

                                                                                                                                                                                                                              

 

Video