Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo
Danh sách phòng thi và số báo danh thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2015
Ngày đăng: Ngày 15 tháng 09 năm 2015

Hội đồng TS SĐH – HVKTQS thông báo Danh sách thí sinh dự thi Cao học đợt 1 năm 2015 như sau: 1. Lịch thi - Sáng 08h30 ngày 16 tháng 5 năm 2015: phổ biến quy chế thi cho thí sinh; - Chiều 16 tháng 5 năm 2015: thi môn Cơ bản; - Sáng 17 tháng 5 năm 2015: thi môn Cơ sở; - Chiều 17 tháng 5 năm 2015: thi môn Ngoại ngữ. 3. Danh phòng thi và số báo danh: Số báo danh của thí sinh thi các môn Cơ bản, Cơ sở và Ngoại ngữ giống nhau, Thí sinh khi vào phòng thi phải xuất trình Thẻ dự thi, Chứng minh thư nhân dân.

DS_TS52015.pdf

Video