Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện
Học viện tổ chức học tập các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2015
Ngày đăng: Ngày 03 tháng 10 năm 2015

Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục chính trị, pháp luật năm 2015, từ ngày 28/9 đến 01/10, Học viện đã tổ chức học tập các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2015 cho 1350 đồng chí là sĩ quan, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn Học viện.

 

    Phát biểu khai mạc lớp học, Trung tướng Trần Tấn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện đã nhấn mạnh: Việc học tập nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường hiểu biết pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; gắn học tập chính trị, pháp luật với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu trong thời gian học tập, các lớp học phải đảm bảo quân số và chấp hành nghiêm quy định.

    Trong đợt học lần này, Học viện triển khai học tập 6 chuyên đề đó là:

    - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;

    - Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới;

    - Một số vấn đề về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ;

    - Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá Việt Nam hiện nay;

    - Đẩy mạnh học tập, rèn luyện chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội;

    - Quán triệt và thực hiện pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    Nội dung các chuyên đề, được các đồng chí giáo viên trình bày sâu sắc, cô đọng sát thực tiễn, làm cho  người nghe dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đặc biệt, chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” do Giáo sư Hoàng Chí Bảo - Chuyên viên cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày đã giúp lớp học cảm nhận sâu sắc về cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Hy vọng với những kiến thức được trang bị trong lớp học sẽ chuyển tải thành sức mạnh để mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, góp phần xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực.

                                                                                                                                                                                                                                                          Khổng Xuân Thái

 

Video