Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo
Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt tháng 03/2016
Ngày đăng: Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt tháng 03/2016

TB_2016-03-Bao ve-Khoi HV.doc

Phòng Sau đại học Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt tháng 03/2016 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm.

P.SĐH

Video