Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện

Phòng Sau đại học, Khoa Động lực tổ chức bảo vệ LATS cấp cơ sở cho NCS

  

Ngày 06/10, Phòng Sau đại học kết hợp với Khoa Động lực tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ (LATS) cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trung Kiên với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ tăng áp đến phụ tải nhiệt của động cơ diesel”, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; mã số: 62 52 01 16. Luận án được hướng dẫn bởi PGS. TS Lại Văn Định - Học Viện KTQS; TS Lê Đình Vũ - Cục KHQS.

Tham gia Hội đồng chấm Luận án có PGS. TS Đào Trọng Thắng - Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Năng Thắng - Học viện KTQS, Thư ký Hội đồng; PGS. TS Hà Quang Minh - Học viện KTQS, Uỷ viên, Phản biện 1; PGS.TS Lê Anh Tuấn - Đại học Bách khoa HN, Uỷ viên, Phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Ngọc Quế - Học viện Nông nghiệp VN, Uỷ viên; PGS. TS Lê Hoài Đức - Đại học GTVT, Uỷ viên; TS Vũ Ngọc Khiêm - Đại học CN GTVT, Uỷ viên. Tham gia buổi bảo vệ Luận án còn có chỉ huy Khoa Động lực, chỉ huy Phòng Sau đại học, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

 

Trong thời gian học tập, nghiên cứu, NCS Nguyễn Trung Kiên cùng với tập thể cán bộ hướng dẫn đã đăng 07 bài báo với nội dung liên quan đến đề tài Luận án. Kết quả nghiên cứu của Luận án được Hội đồng và các nhà khoa học đánh giá cao. Những đóng góp mới của Luận án cụ thể như sau: Đã đề xuất giải pháp và thiết lập mô hình chạy tối ưu trong phần mềm GT-Power để xác định lượng nhiên liệu cần cấp cho một chu trình ứng với các mức độ tăng áp mong muốn; Luận án đã thử nghiệm để xác định nhiệt độ, mật độ dòng nhiệt của một số điểm đặc trưng trên ống lót xi lanh nhằm đối chứng với kết quả lý thuyết. Các kết quả thử nghiệm khẳng định tính đúng đắn của mô hình và phương pháp tính đã lựa chọn.

Hội đồng nhất trí đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Trung Kiên là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đáp ứng được các yêu cầu về nội dung, hình thức của một LATS kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình đã công bố của tác giả, phản ánh đúng các kết quả nghiên cứu của Luận án và được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín.

Hội đồng chấm LATS cấp cơ sở đề nghị Học viện KTQS cho phép NCS Nguyễn Trung Kiên được bảo vệ LATS kỹ thuật cấp Học viện sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

                                                                            Nguyễn Năng Thắng - P7

 

 

Video