Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo
Danh sách học viên cao học đăng ký bảo vệ LVTN đợt tháng 9/2015
Ngày đăng: Ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kế hoạch tổ chức bảo vệ điều chỉnh như sau: - Học viên hoàn thành kinh phí đào tạo từ ngày 07/9/15 đến 11/9/15; - Học viên nhận QĐ, giấy mời, hướng dẫn bảo vệ trước ngày 16/9/15; - Dự kiến kế hoạch bảo vệ vào đầu tháng 10/2015.

dsbv_0915_20150904 (1).xls

Video