Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo
Tổ chức ôn và thi cấp chứng nhận tiếng Anh B1 đợt tháng 1 năm 2016
Ngày đăng: Ngày 22 tháng 12 năm 2015

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 Khung Châu Âu cho học viên cao học tại Học viện như sau:

Thong bao Thi B1 thang 01-2016.doc

Căn cứ Kế hoạch đào tạo sau đại học học kỳ I năm học 2015-2016;

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và thi cấp chứng nhận tiếng Anh tương đương trình độ B1 Khung Châu Âu cho học viên cao học tại Học viện như sau:

1. Đối tượng: Học viên cao học các khóa 26A,B.

2. Ôn thi: Ôn các kỹ năng làm bài thi.

3. Lịch thi (dự kiến): ngày 16/01/2016(cả ngày).

4. Địa điểm tổ chức ôn và thi: Khu A - Học viện Kỹ thuật Quân sự.

5. Thời gian đăng ký:

- Thời gian đăng ký ôn thi: Từ ngày 16/12/2015 - 25/12/2015 (học viên có nhu cầu ôn thi đăng ký tại Khoa Ngoại ngữ. Địa chỉ: Văn phòng khoa Ngoại ngữ  (P1017), Tầng 10/ nhà S1/ Khu A - Học viện Kỹ thuật Quân sự);

- Thời gian ôn thi: 09 buổi, mỗi buổi 5 tiết (Bắt đầu từ 27/12/2015 đến 14/01/2015);

- Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 04/01/2016 - 11/01/2016 (đăng ký tại Bộ phận Quản lý đào tạo/Phòng Sau đại học. Địa chỉ: Tầng 8/ nhà S4/ Khu A-Học viện Kỹ thuật Quân sự).

6. Kinh phí ôn, thi và cấp chứng nhận:

- Kinh phí ôn: Liên hệ Khoa Ngoại ngữ;

- Kinh phí thi và cấp chứng nhận: 250.000 (Hai trăm năm mươi nghìn đồng).

7. Địa chỉ liên hệ: Bộ phận Quản lý đào tạo, Phòng Sau đại học/Học viện Kỹ thuật Quân sự. Điện thoại: 069515321, 0437558307./.

P.SĐH

Video