Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện
Học viện tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
Ngày đăng: Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Ngày 10/12, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ (LATS) cho NCS Vũ Văn Hoàng với đề tài: “Tính toán động lực học khung phẳng đàn - dẻo lý tưởng có kể đến sự phá hoại lũy tiến của các phần tử kết cấu”, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình đặc biệt, mã số: 62.58.02.06 do GS. TSKH Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn.

Tham gia Hội đồng chấm Luận án có: GS. TS Vũ Đình Lợi - Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Lê Xuân Huỳnh - Đại học Xây dựng, Phản biện 1; GS. TS Nguyễn Văn Lệ - Đại học Thủy lợi, Phản biện 2; TS Cao Duy Khôi - Viện KH&CN Xây dựng, Phản biện 3; TS Nguyễn Duy Túy - Binh chủng Công binh, Ủy viên; TS Phạm Xuân Đạt - Đại học Xây dựng, Ủy viên; PGS. TS Vũ Ngọc Quang - Học viện KTQS, Thư ký.

Kết cấu khung làm bằng các vật liệu đàn - dẻo được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Cho đến nay, các phương pháp phân tích động lực học các kết cấu khung đàn - dẻo lý tưởng chủ yếu mới tính đến sự xuất hiện các khớp dẻo, còn ít các công trình nghiên cứu có tính đến sự phá hoại của các khớp dẻo, là nguyên nhân dẫn đến sự phá hoại lũy tiến của kết cấu. Vì vậy, đề tài “Tính toán động lực học khung phẳng đàn - dẻo lý tưởng có kể đến sự phá hoại lũy tiến của các phần tử kết cấu” của NCS Vũ Văn Hoàng là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Những kết quả chính và mới của Luận án gồm:

- Thiết lập mô hình tính, phương trình, thuật toán để phân tích động lực học khung phẳng đàn - dẻo lý tưởng có kể đến sự phá hoại lũy tiến của các phần tử kết cấu và lập chương trình tính tương ứng FRADYPROCOL-1.

- Thiết lập mô hình tính, phương trình, thuật toán để phân tích động lực học sự phá hoại lũy tiến của các khung phẳng đàn - dẻo lý tưởng có xét đến ảnh hưởng của lực dọc, hiệu ứng P-delta, chuyển vị thẳng của các nút kết cấu và lập chương trình tính tương ứng FRADYPROCOL-2.

- Thiết lập mô hình tính, phương trình, thuật toán để phân tích động lực học sự phá hoại lũy tiến của các khung phẳng đàn - dẻo lý tưởng có xét đến lực va chạm do các phần tử bị hư hỏng của kết cấu gây ra và xây dựng chương trình tính tương ứng SONAR.

- Sử dụng các chương trình đã lập, đã tính toán và khảo sát bằng số về ảnh hưởng của lực dọc, hiệu ứng P-delta, chuyển vị thẳng của các nút kết cấu và lực va chạm đến sự phá hoại lũy tiến của kết cấu khung phẳng đàn - dẻo lý tưởng.

Hội đồng thống nhất đánh giá LATS kỹ thuật của NCS Vũ Văn Hoàng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, được hoàn thành một cách công phu, nghiêm túc. Khối lượng và nội dung Luận án đáp ứng các yêu cầu của một LATS kỹ thuật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình khoa học của tác giả được công bố, đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín.

Hội đồng chấm LATS cấp Học viện nhất trí với số phiếu 7/7 và Học viện KTQS công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Vũ Văn Hoàng.

 

Video