Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo
Phòng Sau đại học thông báo Danh sách thi Tiếng Anh trình độ B1 ngày 26/4/2015
Ngày đăng: Ngày 15 tháng 09 năm 2015

Thời gian thi: Ngày 26 tháng 4 năm 2015 - 7h30: gọi thí sinh vào phòng thi, quán triệt quy chế thi; - 7h50 - 8h20: thi phần nghe hiểu; - 8h30 – 10h00: thi phần đọc viết; - Từ 10h15: thi phần hội thoại. Địa điểm thi: Tại nhà H5, Khu A, Học viện.

ADS_PT_B1_26415.pdf

Thời gian thi: Ngày 26 tháng 4 năm 2015

- 7h30: gọi thí sinh vào phòng thi, quán triệt quy chế thi;

- 7h50 - 8h20: thi phần nghe hiểu;

- 8h30 – 10h00: thi phần đọc viết;

- Từ 10h15: thi phần hội thoại.

Địa điểm thi: Tại nhà H5, Khu A, Học viện.

 

 

Video