Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo

Phòng Sau đại học thông báo các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của các học viên có chứng chỉ do các cơ sở đào tạo ngoài Học viện cấp được xét làm điều kiện tốt nghiệp cao học tại Học viện như sau:

Chi tiết trong file đính kèm.

P.SĐH

 

Video