Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện
Phòng Sau đại học phát động đợt thi đua cao điểm
Ngày đăng: Ngày 05 tháng 09 năm 2016

Chiều 1/9, Phòng Sau đại học đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "50 ngày đoàn kết, lập công, quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự (28/10/1966 - 28/10/2016) tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong Phòng.

Tập thể Phòng Sau đại học hiện tại có 10 cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ quản lý đào tạo học viên sau đại học với 247 nghiên cứu sinh, 614 học viên cao học quân sự, 884 học viên cao học dân sự, 80 học viên Chỉ huy tham mưu và 24 học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý KHCN&MT. Để mỗi cán bộ, nhân viên trong Phòng có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tự hào về truyền thống vẻ vang của Học viện, từ đó nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tiến công, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, Phòng Sau đại học đã tổ chức phát động thi đua với nội dung chính như sau:

- Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất: 100% cán bộ, nhân viên trong Phòng có nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Học viện, có ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ...

- Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; duy trì nghiêm quy chế, kế hoạch đào tạo, kỷ luật học tập; làm tốt chức năng tham mưu; đổi mới phương pháp, tác phong công tác...

- Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất: Tuyên truyền sâu, kỹ pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các quy định của Học viện. Chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của cán bộ, nhân viên, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu của đơn vị.

http://mta.edu.vn/Portals/0/Ducp8/Th%C3%A1ng%209/p7%20fat%20%C4%91%E1%BB%99ng.jpg

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích cao, tin tưởng rằng, tập thể Phòng Sau đại học quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả tốt nhất hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Học viện.

Phòng Sau đại học

Video