Thứ hai, 21/08 /2017
Chương trình đào tạo / Tiến sĩ
STT Mã ngành Tên ngành Khoa Đính kèm
1 62520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 )
2 62520116 Kỹ thuật cơ khí động lực Khoa Động lực ( K23 )
3 62520204 Kỹ thuật ra đa – dẫn đường Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 )
4 62580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Viện Công trình đặc biệt (V2)
5 62580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt Viện Công trình đặc biệt (V2)
6 62860214 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật ( K7 )
7 62460112 Toán ứng dụng Khoa Công nghệ thông tin ( K12 )
8 62460110 Cơ sở toán học cho Tin học Khoa Công nghệ thông tin ( K12 )
9 62520203 Kỹ thuật điện tử Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 )
10 62520101 Cơ kỹ thuật Khoa Cơ khí ( K21 )
11 62440107 Cơ học vật rắn Khoa Cơ khí ( K21 )
12 62520103 Kỹ thuật cơ khí Khoa Cơ khí ( K21 )
Trang 1/1
Video