Thứ hai, 21/08 /2017
Chương trình đào tạo / Thạc sĩ
STT Mã ngành Tên ngành Khoa Đính kèm
1 60520204 Kỹ thuật ra đa – dẫn đường Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 )
2 60 52 01 16 Kỹ thuật cơ khí động lực Khoa Động lực ( K23 )
3 60 34 04 12 Quản lý Khoa học và Công nghệ Khoa Cơ khí ( K21 )
4 60520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khoa Kỹ thuật điều khiển ( K32 )
5 60 58 02 05 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Viện Công trình đặc biệt (V2)
6 62520103 Kỹ thuật cơ khí Khoa Cơ khí ( K21 )
7 60520101 Cơ kỹ thuật Khoa Cơ khí ( K21 )
8 60520203 Kỹ thuật điện tử Khoa Vô tuyến Điện tử ( K31 )
9 60 48 01 01 Khoa học máy tính Khoa Công nghệ thông tin ( K12 )
10 60 52 01 14 Kỹ thuật Cơ Điện tử Khoa Hàng không Vũ trụ ( K24 )
11 60 52 03 01 Kỹ thuật hóa học Khoa Hóa-Lý kỹ thuật ( K11 )
12 60 48 01 04 Hệ thống thông tin Khoa Công nghệ thông tin ( K12 )
13 60 86 02 14 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật ( K7 )
14 60440107 Cơ học vật rắn (K21) Khoa Công nghệ thông tin ( K12 )
15 60 48 01 03 Kỹ thuật phần mềm Khoa Công nghệ thông tin ( K12 )
16 60 58 02 06 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt Viện Công trình đặc biệt (V2)
17 60 58 02 04 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm Viện Công trình đặc biệt (V2)
Trang 1/1
Video