Thứ năm, 21/09 /2017
Thông tư 08 /2017/TT-BGDĐT
Ngày đăng: Ngày 10 tháng 04 năm 2017

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ
Ngày đăng: Ngày 29 tháng 03 năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT
Ngày đăng: Ngày 10 tháng 12 năm 2012

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông 10/2009/TT-BGDĐT
Ngày đăng: Ngày 10 tháng 10 năm 2009

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Sự kiện
Trang 1/3: 1 2 3
Video